Tytuvėnų Regioninis Parkas

Discover Tytuvenai regional park

Šiandien, galima sakyti – dviguba šventė. 🥳 Lietuvos šventė Vasario 16 – oji – Valstybės Atkūrimo diena - sutampa su liaudiška žiemos švente – UŽGAVĖNĖMIS.  

Prieš išvydami tikrą žiemą iš kiemo kartu su visom negandom ir nerimu, pasidomėkime, kaip užgavėnės buvo švenčiamos seniau ir kodėl jos buvo tokios reikšmingos lietuviams. 🧐❔

🔎 Užgavėnės yra pereinamojo laikotarpio šventė. Tai žiemos išlydėjimo ir pavasario sutikimo šventė. ✝️ Dar krikščionybės plitimo laikais šis perėjimas iš vieno metų sezono į kitą buvo naujai įprasmintas kaip perėjimas iš riebaus, linksmo mėsėdžio į ilgą, liūdną gavėnios pasninką. Tai „paskutinė mėsėdžio diena“. 🥩🍗 Pasak pasakojimų, per užgavėnes „reikia užgavėti“ ne tik nuo mėsos ir nuo pieno produktų, bet ir nuo dainavimų, šokimų, griežimo, kortų, žaislų ir t.t. 🎶 🃏 🎷 🎲

⏰ Paprastai užgavėnės prasideda anksti rytą ir baigiasi vėlai naktį, jos vyksta visą dieną ir joms ruošiamasi nuo pat ankstyvo ryto: „Užgavėnių rytą kaimo gatvėje, paulyčiais, kaip žmonės sako, pasigirsta kažkokio švilpuko garsas, kuris kažką kviečia <...>, - rašoma apie šios šventės pradžią Laukuvos apylinkėse. 🧔 –Bematant atsiranda daugiau barzdočių, persijuosusių pančiais, su botagais rankose – tai „užgavėnių sveteliai“, kurie aplankys apylinkę, pakibins mergas – pirks „bergždinikes“, nugers apyninio alaus (Kazys Kėdavičius-Kėdaitis, Užgavėnės. Gimtasai kraštas. 1941, p. 137).

🌚🌛 Vis dėlto dažniau pačios persirengėlių vaikštynės prasidedančios popiečiu arba pavakary. Sutemus senieji eina atsiimti Morės palydos pavogtų daiktų, jaunimas renkasi į vakarones, kuriose linksminamasi iki dvyliktos nakties, o kartais net iki pačios aušros.

🎭 👺 👹 Užgavėnių aprašuose kartais sakoma, kad per užgavėnes kaukėmis apsitaiso vaikai, paaugliai, jaunimas: „Jie pasirėdo <...> kareiviais, meškomis ir šiaip įvairiausiomis baisybėmis“; „Pusberniai, pusmergės, pasirėdę čigonais, arba parėdytu vaiku nešini kūmai, įvairias kaukes užsidėję, laksto po kaimą ir šaukia: „Vandens!” „Vandens!” – tvirtina įvairūs pasakotojai. Tačiau tik gęstant tradicijai, kai kur vaikai ir jaunimas tapo svarbiausiais užgavėnių atlikėjais. Seniau svarbiausią vaidmenį jose vaidino suaugę vyrai.

🤡 🤪 Beveik visuose lietuvių užgavėnių pasakojimuose užsimenama apie šias šventes lydintį juoką, pastangas juokinti visus šventės dalyvius ir patiems juoktis, prasimanoma įvairiausių linksmybių. Užgavėnės – įvairių išdaigų ir juokų diena. 🤭 😅

🌏 💧 🌿 Su vegetacinėmis žemės jėgomis ir dievybėmis siejama pati užgavėnių iškamša (lietuvių - Boba, Morė, Kotrė, Gorė ir t.t.), kuri nešiojama, vežiojama, o paskui sunaikinama (deginama🔥). Su ja „išvaromas“ susikaupęs blogis, kartu ir įkyrėjusi žiema. Toks paprotys išlikęs daugelyje Europos tautų.

🌾 🌱 Lietuvių užgavėnių iškamšoje buvo įasmeninta javų dvasia ar derliaus dievybė. Žiemos ir pavasario slenkstyje jų vežiojimas ant rogių pavažos ir rato greičiausiai simbolizavo „žmogaus pavidalo“ javų dvasios išvežimą į laukus, kad ji globotų ir sergėtų javus. Su žemės dievybėmis sietina ir daugelis užgavėnių kaukių. 😈 👹 ☠️ 🧟 A Velnias, ožys, giltinė, didgalvis nykštukas, kumpanosiai, kuproti, pilvoti, šleivi, kreivi „bergždinikių“ pirkėjai – aiškiai chtoninės būtybės, primenančios kaukus. Taigi dauguma užgavėnių dievybių yra sietina su žemės dievais ir svarbiausias jų tikslas – pagerinti būsimą derlingumą bei vaisingumą.


🔎 Dalinamės praėjusių metų Užgavėnių akimirkomis Šiluvoje (2020-02-25) 👀 ⬇️
Apie mus

Valstybės biudžetinė įstaiga

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Tytuvėnų regioninio parko grupė


Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centras
Miško g. 3, 86477 Kelmės r. 

8 427 59031

 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

 

       
         

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.