Tytuvėnų Regioninis Parkas

Discover Tytuvenai regional park

Skelbiamas konkursas Tytuvėnų regioninio parko direkcijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

 

 

INFORMACIJA KONKURSUI

Tytuvėnų regioninio parko direkcija į atsilaisvinusią vyr. specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, vietą konkurso būdu priims naują darbuotoją.

                      Darbo sritys - internetinės svetainės ir socialinių tinklų priežiūra, renginių organizavimas ir kultūros paveldo puoselėjimas bei propagavimas. Plačiau pareigybės aprašyme. Pareiginės algos koeficientas nenuskaičiavus mokesčių - 7. Darbas - 0,5 etato.

Konkursas vyks žodžiu (pokalbis, užsienio kalbos žinių patikrinimas) bei bus praktinių užduočių. Apie konkurso laiką ir vietą pateikę dokumentus pretendentai bus informuoti asmeniškai raštu.

Konkursui pateikiami dokumentai: gyvenimo aprašymas (CV), išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (kopija), vairuotojo pažymėjimas (kopija).

Dokumentai konkursui priimami iki š. m. spalio 11 d. imtinai, darbo valandomis adresu Miško g. 3, Tytuvėnai, Kelmės r., arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Smulkesnė informacija tel.: 8 427 59031 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Tytuvėnų regioninio parko vyriausias specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės grupė - specialistas
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Tytuvėnų regioninio parko (TRP) direktoriui.
  5. Pareigybės paskirtis – vykdyti ekologinį švietimą, vesti ekskursijas, edukacijas, žygius, vykdyti Direkcijos organizuojamų mokamų paslaugų reklamines veiklas, aptarnauti lankytojus, vykdyti prevencinę veiklą.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

       6. Specialistas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Žinoti saugomų teritorijų sistemą, Direkcijos veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

6.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. Gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.6. Būti kūrybingam ir išradingam;

6.7. Būti susipažinus su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

6.8. Turėti gerus bendravimo įgūdžius;

6.9. Mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programų paketu;

6.10. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einančio specialisto funkcijos:

7.1. Organizuoja ir vykdo informacinę veiklą;

7.2. Teikia informaciją Tytuvėnų regioninio parko lankytojams;

7.3. Vykdo prevencinę veiklą;

7.4. Organizuoja renginius;

7.5. Priima, registruoja ir planuoja ekskursijas bei kitas parko teikiamas paslaugas lankytojams, pildo jų teikimo grafiką;

7.6. Veda Direkcijos organizuojamas ekskursijas, edukacinius užsiėmimus, žygius, teikia kitas numatytas Direkcijos teikiamas paslaugas lankytojams pagal savo veiklos sritį;

7.7. Astovauja Direkcijai nagrinėjant jo kompetencijai priskirtus klausimus;

7.8. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Direkcijos direktoriui;

7.9. Renka ir populiarina tikslinę informaciją apie parko gamtines vertybes;

7.10. Rengia individualius veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

7.11. Bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais, lankytojais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.12. Bendradarbiauja su įvairiomis mokymo įstaigomis, teikiant Direkcijos ekologinio švietimo paslaugas bei siūlant naujas bendradarbiavimo galimybes;

7.13. Dalyvauja parodose, kituose renginiuose siekiant populiarinti Tytuvėnų regioninio parko vertybes, platina informaciją apie mokamas Direkcijos teikiamas paslaugas įvairiais kanalais;

7.14. Platina valstybinio parko lankytojo bilietus;

7.15. Parko direkcijos vyr. specialistui, bendrųjų reikalų administratoriui atostogaujant ar dėl kitokių priežasčių nesant, pavaduoja jį.

7.16. Ieško galimybių praplėsti Direkcijos mokamų paslaugų spektrą, rašo projektus pagal savo veiklos sritį.

7.17. Vykdo kitus, su direkcijos funkcijomis susijusius Regioninio parko direktoriaus raštiškus bei žodinius pavedimus.

 

Tytuvėnų regioninio parko informacija

Apie mus

Valstybės biudžetinė įstaiga

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Tytuvėnų regioninio parko grupė


Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centras
Miško g. 3, 86477 Kelmės r. 

8 427 59031

 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

 

       
         

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.